Thursday, January 29, 2009

Asa Tu In Wan

Asa Tu In Wan

BARIAH di kampung tamasuk janda kambang. Urangnya lamak mungkal,

kulitnya putih kuning, rambutnya ikal, pambengkeng wan bila lihum bungas banar.

Lawan laki tadahulu kada sampai satahun sarak, pinanya kada ba-akuran,

taharat nang bini pada nang laki. Makanya rami jadi panderan urang.

Kawa garang lalakian nang handak lawan Bariah ini maimbangi kaharatannya.

Sampai-sampai Palui lawan kakawalannya wani bataruh. Ujarnya, paling lawas

satangah tahun cagar sarak pulang.

Sakalinya apa nang ditaruhakan bubuhan Palui bujur jua. Pamuda bujangan

itu sawat bakumpul talu bulan haja, lalu paampihannya basarakan pulang.

"Kira-kira kawa pang malawani urang sugih, harus saraba ada. Baik pamakan

atawa pakaian," ujar Garbus.

"Balum tantu, kalu nang dikahandakinya awak sama ganal kaya aku ini nah,"

ujar Tulamak ba-agak manapak dada.

"Kalu kaya itu, aku gin bisa cucuk jua," ujar Tuganal.

"Ganal awak itu gong-gong balum tantu dikatujuinya," sahut Palui pulang.

Pas rami-raminya bubuhannya bahual, tahabar pulang Bariah dilamar urang

bujangan, ganal awak kaya patinju. Lalakian ini masih anum jua apalagi inya

dari kaluarga sugih. Abah umanya banyak baisian pahumaan, kabun lawan

sapi haraguan.

"Nah, ini kira-kira cucuk wan janda Bariah, karna sama-sama sugih wan

sama-sama ganal awal," ujar Garbus.

"Ayu, siapa handak bataruh, lalaki kaya apa nang dicari Bariah itu,"

ujar Palui ba-agak.

"Kada lain pamuda jaman dahulu nang sudah bapangalaman, kaya nang

bakas badiri di sinilah," ujar Palui manunjuk ka bakasnya badiri.

Huhulutan Palui rupanya jadi kanyataan, imbah cukup idah Palui diarak

ka pangulu manikahi Bariah, kaduduanya sama-sama cukup katuju.

Rupanya Bariah manapati janjinya hakun dikawini Palui. Bubuhan

kakawalannya bingung, napa kalabihan Palui dibanding bakas tiga

laki Bariah tadahulu.

Waktu bubuhannya takumpulan, ahirnya Bariah mambuka rahasia.

"Talu lakiku tadahulu kaya kakanakan samunyaan, kada wani mamulai

samunyaan minta rayu wan minta dipusut. Kada kaya lakiku Palui ini

urangnya banyak pengalaman syukur banar bahanu asa tu in wan

(two in one),"ujar Bariah sambil baungah lawan Palui.

Manjawab ai si Garbus lawan Tulamak nang sudah kakalahan diarai Palui,

inyalah nang bahasil mangawini janda kambang itu.

"Ikam kada untung Bariah malah rugi, asa tu in wan itu kadanya ganal,"

ujar bubuhannya mahuhulut sambil tatawaan.

Palui tadiam haja sambil muha tatunduk, karna apa nang dituduhakan

bubuhannya itu bujur sabarataan, maklum awak sudah tuha kada kuat

lagi mancangkul apalagi janda Bariah lagi ganas-ganasnya


Wednesday, January 28, 2009

KulaanBanjar-Cerita Handap: Intil tu napa?

intil tu napa?

Wayah takumpulan di warung, bubuhan Palui ini kada kahabisan

bahan pamandiran. Si Garbus baucap: Aku sabujurnya salut wan

urang-urang pintar kita di banua ini. Bubuhannya bisa manciptakan

motto daerah masing-masing seperti Kayuh Baimbai, Mura,

Saraba Kawa, Sanggam dan lain-lain. Dari bahasa Indonesia dialih

ke bahasa daerah Banjar atawa sebaliknya, akan tetapi.....

Tapi napa, Bus?takun Tuhirang.

Ya, tapi sampai wahini, kita balum kawa mancari padanannya

perkataan intil itu napa? ujar Garbus.

Ah, itu gampang Busai, ujar Tuhirang. Intil itu sama artinya sesuatu

benda yang terletak di pinggir atau diujung, yang sangat mungkin terjatuh.

Pindiknya sudah 99 parsin tagugur, ujar Tuhirang.

Iya Rangai, aku mengarti, tapi tolong carikan kata padanaannya

dalam bahasa Banjar atawa bahasa Indonesia, pengganti kata intil

itu, ujar Garbus. Tapi harus sakata haja, kada bulih labih.

Mandau Tuhirang bapicik kapala. Urang-urang lain di warung mandangar

kan sarius, sama bagagawilan. Tabalujur Katua RT, si Palui, datang.

Nah, pas banar ini katua kita ahli bahasa, ujar Garbus. Tulungi pang

kami, bahasa kita intil ini, apa padanannya ke bahasa Banjar atawa

bahasa Indonesia. Padanannya itu jangan bertele-tele, cukup satu

kata haja, ujar Garbus batakun.

Maaf wal lah, aku lagi kahausan. Tulung ulahakan teh es, ujar Palui

ka ampun warung, langsung diminumnya.

Ikam-ikam ini sudah katinggalan kereta api, wal ai. Jaman ini kita

sudah pintar-pintar manyingkat bahasa alias efisinsi kata. Misalnya

kata Tim Khusus disingkat jadi Timsus, Laporan Khusus disingkat

Lapsus. Pos Keamanan Lingkungan disingkat Poskamling, anak usia

bawah lima tahun disingkat balita, acara serah terima jabatan

disingkat Sertijab, paud dan lain-lain, ujar Palui.

Lalu...kata intil tadi,kaya apa? takun Garbus wan Tuhirang,

kada sabaran lagi.

Palui manjawab: Apa salahnya,intil atawa hampir parak-parak banar

pargur atawa pirtuh (hampir jatuh), hanya sakata, kalu?.

Akuuuur....Lui-ai, ujar urang-urang diwarung ba-ampik ma-iyakan.

Langsung Tuhirang wan Garbus menyalami ketangan Palui nang

takarinyum kasanangan.

Ayo....kawan-kawan! ujar Palui ba-agak: Ayo makmin pilpasuk,

akutrak, akubay....

Haw....bahasa napa pulang? takun Tuhirang kabingungan.

Bah, ikam tatap katinggalan kereta api, Rangai. Maksudku ayo makan

minum, pilih apa suka, aku traktir, aku bayar, ujar Palui menjelaskan,

sambil badahulu manyuap bingka tapai, diiringi ulih kawan-kawan

lainnya. Sabarataan tatawa badarau.

Monday, January 26, 2009

Hari Bersejarah-25Jan2009

HARI BERSEJARAH-PENUBUHAN PBM BUBUHAN BKT BERUNTUNG-BKT SENTOSA 25 JAN 2009


Alhamdulillah..Akhirnya berjaya sudah kami menubuhkan PBM bubuhan Bkt Beruntung-Bkt Sentosa,Rawang Selangor pada hari ini 25 Januari 2009 bertempat di Dewan Komuniti Blok L,Apartment Dahlia,Taman Bunga Raya,Bukit Beruntung,Selangor.

Peresmian penubuhan dan mesyuarat dilakukan oleh Yang Dihormati Naib Presiden PBM(Pusat) Tuan Haji Idris Bin Ali Badron.Kehadiran ahli hampir 35 orang mencukupi untuk penubuhan PBM bubuhan Bkt Beruntung-Bkt Sentosa.Ahli-ahli baru begitu ramei(seronok) kerana mendengar akhirnya ada jua Penubuhan persatuan untuk orang Banjar di bubuhan di sini.
Kehadiran Tuan President PBM(Pusat) Tuan Haji Abd.Latif Dato Mas'ud untuk memberikan kata-kata semangat dan pertolongan yang PBM pusat akan lakukan buat bubuhan di sini memberikan harapan bahawa bubuhan di sini akan lebih berdaya proaktif dan sentiasa bergerak bersama-sama komuniti yang lain.

Kehadiran sebilangan kecil wanita juga menyemarakan semangat Ajk yang dilantik untuk memberikan komitment sepenuhnya kepada Bubuhan Pbm disini.


Berikut Ajk yang telah dilantik secara resmi untuk PBM bubuhan Bkt Beruntung-Bkt Sentosa tahun 2009/2010.

Pengerusi : En.Sabli Bin Hj Hassan
Naib Pengerusi :En.Salleh bin Jaini
Setiausaha : En Zailan Bin Halidi
Penolong Setiausaha : En.Badli bin Amri
Bendahari : En.Khairuddin bin Daud
AJK :
1) En Mohd.Farok bin Halidi
2)En.Abd Hamid bin Jaini
3)En.Kamaruzzaman bin Ishak
4)En.Ahmad Fauzi Zakaria
5)En.Alfian Bin Saarani
6)Pn.Zainab
7)Pn Aspalela
8)Pn Noor Ridah bt.Yasin

Pemeriksa Kira-kira
1)En.Abd.Razak bin Mat Rashid
2)En.Abd.Rahim bin Mat Tarih

Sunday, January 25, 2009

Cardap Kulaan Banjar : Banjir, Banjir...

Banjir, Banjir...

SAMALAM Garbus tapakalah banar digawi Palui. Wayah garbus

handak minta turunakan wan bungkarakan masin sapida muturnya

karna ngalih banar hidupnya dan parlu dibaiki. Eee... sakalinya

bujur-bujur dibungkar dan bahamburan alat-alatnya.

"Kukira ikam paham karna ikam montir sapida mutur, sakalinya hanya

pintar mambongkar tapi kada mambulikakan," ujar Garbus.

"Aku bagawi sasuai parmintaan ikam. Wayah itu ikam minta bongkarakan

haja dan kadada bapadah minta pasangakan lagi, maka itulah

nang kugawi," ujar Palui.

"Kalu ikam bujur-bujur montir Lui ai pasti paham," ujar Tulamak

umpat malawanakan Garbus.

"Nah, karna ada parmintaan ikam supaya dipasangakan maka hadangi

satangah jam pasti beres," ujar Palui langsung manggawi.

Imbah tuntung manggawi mambaiki sapida mutur Garbus, lalu Palui

baucap, "Nah, beres Bus ai, samunyaan sudah kubaiki, ayu cuba hidupi

masinnya, pasti tukcer."

"Hi'ih-lah, walaupun Palui montir hanyar dan digalari nyiur gumpa

tanyata kada diragukan lagi kabisaannya," ujar Garbus mamuji.

Wayah Garbus handak mancuba bakuliling-kuliling, inya mancium

bau bensin, lalu inya turun matan sapida mutur langsung maitihi

masinnya. "Eee.. Lui, Lui, banjir, banjiirrr...," ujar Garbus bakuriak.

Mandangar suara kuriakan banjir, banjir maka bini Palui dalam rumah

badadas ka luar sambil kukuriak jua, "Abahnyaaa... uuiii abahnya, lakasi

putiki jamuran banih, lingkup tikarnya kaina kabasahan, ayu lakasiii...."

"Uiii... umanya, sabar umanya. Hari panas banar, kadada hujan, kadada

guntur kadada hujan, kanapa maka pina takutan kabanjiran, takutan

kaba'ahan," ujar Palui mambisai bininya.

"Maka tadi kudangar ada urang kukuriak banjir... banjir...," ujar bini

Palui pina habang hirang muha takajut.

"Nang bakuriak banjir tadi adalah kawal kita si Garbus ini. Inya mambaiki

sapida mutur, imbah dibaiki tadi lalu dicubanya. Sakalinya, kaciuman

bau minyak bensin, eee... sakalinya tangki bensinnya bocor, lalu Garbus

kukuriak, banjir, banjir. Nang banjir itu adalah minyak bensin sapida

muturnya, lain sungai di subarang jalan itu nang ba'ah," ujar Palui

manarangakan wan bininya.

"Biar kadada hujan bisa haja banjir bakakajutan abahnya ai," ujar

bini Palui manjawab

Monday, January 19, 2009

Pupur Dingin

Pupur Dingin

WAYAH ini zaman saraba maju. Kada hanya lalakian, babinian juga kada

mau katinggalan. Bubuhan babinian kada hakun lagi bakurung di rumah.

Makanya sual babengkengan, itu numur satu. Karna kada cukup mudal,

banyak nang masih mamakai kusmetik tradisiunal.

Salah satunya nang rajin mamakai pupur dingin tradisiunal adalah bini Garbus.

Ulih Palui, bini Garbus disambatinya kada mampu manukar pupur dingin

ulahan pabrik karna kada baisian duit.

"Aku tasinggung amun ikam kira aku kada bisa manukarakan bini pupur

ulahan pabrik," ujar Garbus bapander lawan Palui.

"Pupur ulahan banua itu sabujurnya baik haja karna dingin tapi nang

manakutani adalah karna nang mamakainya pina maruping kaya

panupingan," ujar Palui malamahi.

"Bujur haja biniku dipadahakan kaya panupingan tapi imbah pupurnya

dibasuh maka muhanya sama wan muha Titiek Puspa biar tuha tapi

tatap kancang," ujar Garbus baagak.

"Kulihat bini Garbus itu di samping katuju bapupur tabal maruping,

katuju jua maamalakan nginum jamujamuan," ujar Tulamak.

"Tapi ada jua suka dukanya bini bapupur maruping itu," ujar Garbus.

"Napa suka dukanya Bus?" ujar Palui.

"Biniku itu katuju siang malam bapupur basah, maruping dan bapadah

nyaman karna muhanya dingin. Lalu kujawab nyamanai muha andika

dingin, tapi hidung dan muhaku nang lingsak karna kada tahan

tagisang muha bapupur tabal," ujar Garbus.

"Tagisang kaya apa Bus?" ujar Tulamak.

"Tagisang wayah aku manciumnya, karna muhanya kasar tatutup

pupur maruping kada licin mulus kaya muha Titiek Puspa," ujar

Garbus batarus tarang

Katuju kunatnya


Katuju kunatnya


SATIAP Palui balum cangul, Garbus wan Tulamak pasti mamanderakan

kalakuan kawalnya nang lanji wan babungul pintar. Rancak maulah tatawa

tapi rancak jua mambari muar karna katuju manggawi urang.

Ikam ingatlah Mak, Palui itu dua kali basunat, ujar Garbus.

Hahahaa... hi-ih aku ingat Bus ai. Sakali dipatuk buntal hujung kapalanya

dan nang kadua dipatuk lading tukang sunat, ujar Tulamak mangalakak kaingatan

burung Palui dipatuk buntal wayah mandi di sungai wayah masih kakanakan.

Jangan nyaring tatawa Mak, itu nah Paluinya datang, ujar Garbus manunjuk Palui.

Bapander kada usah bararahasiaan Mak ai, aku mandangar haja napa nang ikam

sambat tadi. Aku kada kawa manulak dipatuk buntal itu karna itulah nasibku.

Tapi aku wan biniku basyukur jua Mak ai..., ujar Palui.

Dipatuk buntal, kanapa maka ikam wan bini ikam basyukur Lui? ujar Tulamak.

Aku basyukur karna nang dipatuknya itu hanya hujungnya haja. Andaikata samunyaan

dipatuknya, kiamatlah dunia ini, ujar Palui baagak.

Lalu kanapa maka bini ikam umpat jua basyukur, ujar Garbus handak tahu.

Wajar haja inya basyukur karna kawa kawin wan aku. Bahkan biniku itu malah

maminta pulang kalu kawa dipatukkan lagi ka iwak buntal itu, tapi mamatuknya

di pinggir-pinggirnya haja, ujar Palui.

Napa alasannya maka bini ikam minta patukakan lagi, ujar Garbus pina hiran.

Tanyata biniku itu katuju banar wan kunat bakas patukan buntal itu,

dipadahakannya kunatnya kandal dan karas. Karna kandal wan karas

itulah maka dipadahakannya asyiiikkkk..., ujar Palui baagak.

Hakunlah Lui barang ikam itu dipatuk buntal lagi? ujar Tulamak.

Tujuh turunan aku kada hakun lagi barangku dipatuk buntal karna buntal itu

kada ba-akal dan mamatuknya kada bapilih, kalu pina dipatuknya samunyaan

maka tatinggal tunggulnya haja. Bibinian mana nang hakun kalo gawiannya

cuma marawat tunggul nang kada baguna," ujar Palui tatawa

Sunday, January 18, 2009

Boikot Israel produk...


Mengapa Kita Harus Boikot..? Apakah gunanya kita melaksanakan kempen boikot itu?" Untuk menjawab persoalan tersebut, kami ingin menarik perhatian saudara dan saudari terhadap situasi politik global yang sedang berlaku sekarang. Pihak kami yakin semua telah sedia maklum terhadap pembunuhan dan penindasan beramai-ramai umat Islam dewasa ini di kebanyakan negara Islam. Tidaklah perlu pihak kami mengulas lebih lanjut tentang perkara ini kerana saban hari kita boleh melihatnya di dada-dada akhbar ataupun melalui peti TV. Sebagai umat Islam, pihak kami tidak sanggup untuk melihat saudara seagama terus dibunuh dan dirampas hak mereka. Dan di dalam masa yang sama juga,kita tidak mempunyai kekuatan persenjataan langsung untuk menghadapi mereka. Satu-satunya sumber penentangan yang dimiliki oleh umat Islam ialah melalui suara dan ekonomi. Untuk mengangkat senjata, sudah tentu kita tidak mampu. Oleh itu, kuasa yang ada pada kita hanyalah pernyataan ketidakpuashatian terhadap dasar luar Amerika melalui kuasa membeli. Pihak kami akui, pemboikotan barangan keluaran negara pengganas Amerika dan sekutunya merupakan satu cabaran yang amat sukar bagi kami. Kita semua sedia maklum bahawa sebahagian dari kita membesar dengan produk-produk keluaran negara tersebut dan amat sukar untuk kita mengikisnya dari hidup kita. Dari sudut perniagaan pula, amatlah sukar untuk kita bertindak memboikot barangan keluaran mereka sekali gus. Walaupun ianya sukar, bukan bermakna kita tidak perlu membuat apa-apa langsung. Semua manusia mempunyai kemampuan yang terbatas...baca selanjutnya klik di sini..


Saturday, January 17, 2009

PUISI HAGAN ADING


PUISI HAGAN ADING - oleh Banjarman

PUISI HAGAN ADING

Kaini pang kita Dingai!

Hidup kita Alhamdulillah samparka
Hidup lawan pian aku bahagia
Manahun hudah lagi tumat badua
Hampai damini sarabanya ada

Tuhan hampai damini kada bakira
Mambari rajaki kapandaringan kita
Walaugin kada ah balaksa-laksa
Sapawargaan kita jadi haja manusia

Usah Takipik Dingai!

Wayahini ulun kali kadua
Jatuh hati wan diang sianak dara
Kada kawa lagi handak badusta
Sidin mamadahakan kaitu pang juha

Urangnya dingai sasadang haja
Baik pahatian samparka baugama
Katurunannya urang baik-baik haja
Hajat hati maambil sidin bini kadua

Jangan marista dingai!

Bukan pian kada samparka
Pian magunai harat saraba
Pian sanantiasa ratu hatiku
Pian tantan nang lumor satu

Bujur kuyaan juduh ditangan Allah Taala
Kasih sayang tarus ka hati ditimbaiNya
Ulun kada hingkat ulun kada kawa
Manunjul takdir malawan suratan nang Esa

Ingat dingai!

Abangmu ngini cukup syaratnya
Ampat arasnya bukan diada-ada
Mudahan pian hingkat manarima
Tambah suting syarat adil saksama

Warung Ampat Satu

Warung Ampat Satu

PALUI mangincang mandatangi Tulamak lawan Garbus nang

rahatan dudukan di simpang tiga.

Kanapa Lui, pina mangincang bajalan, ujar Tulamak.

Bubuhan ikam ada malihat anakku nang paling halus kah? ujar

Palui manakuni.

Kadada Lui ai...kami tumatan tadi kada malihat anak ikam liwat,

ujar Garbus mamadahi

Kanapa jadi manyarik-nyarik mancari anak ikam? ujar

Tulamak batakun

Kaya apa kada sarik, inya bahutang di warung Acil Rani kada

bapadah-padah...limbah banyak hutangnya, Acil Rani managih

ka rumah, supan banar aku, ujar Palui manjalasakan.

Ikam jangan manyalahakan anak. Ujar urang, buah tu kada jauh

gugur matan pohonnya. Anak ikam tu tuturutan kalakuan ikam

bahari, ujar Garbus manarusakan.

Akur aku Bus ai...jadi amun handak sarik lawan anak, lihati jua

kalakuan kita lagi halus, ujar Tulamak jua umpat mamadahi

Bubuhan ikam ini pina musti mamadahi aku, kalakuan anak bubuhan

ikam gin kada jauh pada kuitannya," ujar Palui kada mau kalah.

Napanya Lui kalakuanku nang manurun ka anakku? ujar Tulamak

manakuni Palui

Ikam ingatlah kanapa kita mangarani warung Julak Gincu warung

amapat satu? ujar Palui manakuni Garbus wan Tulamak.

Kanapa yu..aku kada ingat nah, ujar Garbus

Kita mangarani warung Julak Gincu tu warung ampat satu karna

kalakuan Tulamak katuju makan wadai sidin ampat bapadah satu,

ujar Palui mangisahakan.

Bujur Lui ai, aku hanyar ingat, ujar Garbus.

Nah, kalakuan Tulamak manurun ka anaknya si Udin nang paling

tuha, ujar Palui

Kanapa Lui lawan anakku si Udin, kulihat inya baik haja kalakuan?

ujar Tulamak mambila anaknya.

Napanya nang baik? ujar Palui. Acil Rani tadi bakisah jua lawan aku,

bahwa si Udin rancak makan wadai di warung sidin ampat buting

bapadah sabuting, ujar Palui mangisahakan kalakuan anak Tulamak

Ha..ha..ha, bararti sama katurunan abahnya jua, katuju ka warung

ampat satu. Makan ampat bapadah satu, ujar Garbus tatawa

mahuhulut tulamak

Baarti aku di karamputi anakku jua ni. Pacangan basiap-siap

mambayari hutang jua aku, ujar Tulamak manggarunum.

Tabaik anakku jua, biar bahutang, tapi bapadah, ujar Palui

mambila anaknya.

Sama haja, abahnya katuju bahutang, pas katagihan Acil Rani,

ujar Garbus tatawa lucut.

Kita ini kana karma kalu lah? ujar Tulamak taungut.

Friday, January 16, 2009

[kulaan-banjar] carita handap:Nah...supku tabalik

Sebagai Katua RT, maka si Palui rancak banar diundang warganya.

Malam ini Palui disaruwani ka rumah Pak Haji Butahir, sidin batasmiah

cucu sidin nang hanyar lahir.

Muyak...saruan ini.... saruan itu..., ujar bini Palui bamamai. Lapah

aku mambukai, manjaga lawang. Balum tantu ada ulih-ulih barakatnya.

Jangan manggarunum badahulu, umanya-ai. Mudahan kaina ada haja

ulih-ulih barakat dibari sidin, ujar Palui lalu turun manuju ka rumah

H Butahir nang ba-aruhan.

Labih dua jam bini Palui manunggu parak lawang, balisah banar inya,

rancak banar manguap manahan mangantuk, kada jua lakinya datang.

Banar-banar inya muyak sahingga inya taguring di kursi.

Kada tahu pukul barapa Palui datang mangatuk lawang matan luar. Nang

bini singhaja pura-pura guring, handak mamuaskan hati sarik, kada

mambukai lawang.

Tuk, tuk...tuk, tuk.. lawang digidur ulih Palui, tapi hinip kadada sahutan.

Rupanya aku ini tagarak urang bangun, ujar Palui dalam hati. Ini akal

pilanduk akan kubalas wan akal kancil, ujar Palui manggarunum.

Tuk, tuk,....ui umanya, bukai pang lawang, tatap sunyi sanyap.

U...umanya....naah, astaga... tabalik....tabalik supku...tabalik gangan supku!

ujar Palui mangaluh matan luar.

Mandangar gangan sup tabalik, hancap bininya mambukai lawang

Astagaa.... nah...tatumpah ka lantai, umanya-ai, ujar Palui lalu manjumput

bangkusan baisi 6 buting pais pisang wan wadai tarang bulan, manjulung

ka tangan bininya.

Mana gangan supnya? takun nang bini babisik.

Kadada barakat gangan sup, ini haja nah tarang bulan wan pais pisang, ujar

Palui sambil mangancing lawang, takarinyum.

U...u...jadi, tarang bulan wan pais ini hajakah makanannya sidin batasmiah?

takun bini Palui.

Sabujurnya umanya-ai, gangan asam kapala baung, masak habang wan paisan

patin, tapi aku supan minta barakat, makanan habis ludas kaya dijilat naga,

ujar Palui ba-alasan.

Lalu matan mana wadai tarang bulan wan pais ini? takun bininya.

Supaya bulik kada tangan kusung, aku singgah di warung acil Inur

di mukanya

ada panjual wadai tarang bulan. Aku nukar gasan pangganti

gangan sup nang tabalik tadi.

Bah...talanjur purun abahnya, upah bajaga lawang, cuma pais wan

tarang bulan, ujar bininya manggarunum sambil manguyak pais.

Syukuri haja umanya-ai, ini ngarannya rajaki tangah malam.

Tinggali anak kita, gasan isuk ba-isukan.

Hem.....manis paisnya! ujar nang bini lihum kanyamanan.

Tapi....manis ikam pang, dari paisnya, ujar Palui lalu bajalan

nuju ka dapur.

SAJAK KULAAN : Banjar Ku

Banjar Ku

Ari masih pagi
bangunan kulaan.....batampungas
tinggalakan samuan.tingalakan bubuhan
jangan guring lagi
tiringi dihadapan kita
jauh banar lagi langkah ini
masihkah handak bamimpi
bangunan kulaan
hagan kita, hagan kaluarga kita, hagan bangsa kita
balajar,badagang,bagawe napa haja
bausaha bahimat...
bangga disambat kaina
bangga dihormati orang
bangsa kita jua
bangsa banjar sajati
mairah98
2200150109

Tuesday, January 13, 2009

Pantun Banjar

Pop Banjar ( ikut rentak Aku Anak Tani ) A.Ramlie


Ako Anak Banjar
Ako...anak banjar
ditangah bandang nang,, luas
rumpun banih ku....indah
subur luas menghijau
Ako...anak banjar
di tangah bandang nang luas
kulir tulak sakolah...
rajin bukubang di bangkinal....
Ako..anak banjar
di tangah bandang nang luas
taganang ayah dan umak
wayahini jauh di mata
ulang semua rangkap
Lirik: hassanmarshad
Susunan musik: Hasbima
Lagu: Banjar Group
Edaran : Banjar Rekod

Saturday, January 10, 2009

Rambutan Hirang

Rambutan Hirang
Image

PALUI dua laki bini tamasuk nang bauntung kawa manikmati

hasil tanaman kayinya. Di higa rumah buah nangka sudah pina

ganalan, langsat wan rambutan kada lawas lagi kawa diputik.

"Anu abahnya ai, samingguan ini liurku asa malalain. Aku kacar

banar malihat buah rambutan nang dipinggir jalan tanaman

aruwah kayi itu. Kawalah sampiyan manaikakan mamutik

sarumpun dua,"ujar bininya.

"Bapadah ja bujur-bujur, apakah ikam sudah baliur dua," sahut Palui.

"Tangguhan sampiyan bujur banar abahnya ai, ini barakat

hasil gawian sampiyan jua," ujar nang bini sambil manunjul

awak Palui.

Imbah mambujurakan puntalan tapihnya Palui mulai bakayukut

manaiki batang rambutan nang babuah labat tapi balum

masak banar,jadi harus bapilih mamutikinya.

"Pilihakan ulun buahnya nang ganal-ganal supaya nyaman

manguyaknya," ujar nang bini bakuriak.

"Sudah banyak rambutannya kajatui, tapi tulung pang putikakan

rambutan nang kulitnya pina masak hirang itu," ujar nang bini

sambil manunjuk ka atas.

"Mana? Kadada rambutan nang habang hirang itu, samunyaan

masih mantah. Kaina hadangi samaminggu kira-kira samunyaan

sudah masakan," sahut Palui.

"Itu, itu....nah, ujar nang bini manunjuk, parak higa tapih

sampiyan ada sarundutan pina mahirang. Pasti nyaman

banar rasa bamadu karna masak dipuhunnya," ujar nang

bini kukuriak manunjuk.

Palui pina bingung, mancari, manulih kiri kanan kada malihat

jua rambutan nang ditunjuk bininya.

"Aku kacar banar malihat, handak banar rambutan nang

mahirang itu," ujar nang bini sambil manangsa kahandakan.

Imbah Palui mulai balurut turun, tapihnya takait dahan lalu

taungkap sambil dijapainya........astaga aku kada basalawar.....

"Uiiii umanya, uuuiii umanya.....ini ada nah sarundutan rambutan

hirang, panjang ikal rambutnya," ujar Palui manyuruh nang

bini cangang ka atas.

"Kabul hajadku, kabul kahandak anak di parut, rupanya liur

mangidam ini bamacam-macam kahandaknya," ujar nang

bini Palui.

"Tapi mamakannya kaina malam haja," ujar Palui sambil

maragap bininya karna nang bini sudah paham rambutan

kulit hirang itu dibungkus Palui dalam tapihnya.

Thursday, January 8, 2009

Saraba Hirang

Saraba Hirang
Image

BILA bubuhannya takumpul baik di warung atawa di gardu

musti ada-ada haja nang dipanderakannya tapi nang tabanyak

adalah manguya babinian kampungnya jua. Rupanya karna

rancak panguyaan itu jualah maka sampai tuha bubuhannya

balum babinian.

Tiap ikung macam-macam kumentarnya, ada nang dipadahakan

baik tapi ada jua nang dibajah. Umpamanya ada babinian nang

disambatnya muhanya langkar tapi bajalannya pengkor, ada

nang disambat awaknya mudel bintang filem tapi muntungnya

mancarucus kaya parupuk mandah. Ada jua nang tingkah

lakunya supan santun tapi abah umanya panyarikan, anaknya

kada kawa diparaki.

"Kita sabarataan ini paham haja bila manyambat atawa mamander

urang itu badusa tapi bila kada dipander kadada rembuk pandapat,"

ujar Palui mambuka panderan.

"Mamander kada hanya mambajah tapi kita mancari nang

baiknya supaya bila mamilih bini kaina kada cagar tatukar

kucing dalam karung," sahut Garbus.

"Nah, aku katuju wan pandapat ikam itu Bus ai asal apa nang

kita pander itu gasan kita haja jangan takaluar ka urang lain

jadi artinya top sekret," ujar Palui sambil maandak talunjuk

di muntung.

"Itulah tanda kita bakawan, jadi antara kita biar bahual atawa

bakakarasan pander jangan sampai bakalahian," sahut Tulamak.

"Apalagi diantara kita ini ada nang baisi kalabihan tapi ada jua

kakurangan, makanya kita saling mamaklumi tanda satiakawan

samuak saliur," ujar Tuhirang umpat manyurung pander.

"Maka itu maafakanlah Lui kalu aku manilai ikam, ikam ini

tamasuk urang paling paalimnya diantara kami, tapi kanapa

maka umpat jua marabutakan mahandaki si Zaleha," ujar

Tuhirang marasa disaingi.

"Basaing itu kadada nang manangati asal jujur, itu tandanya

kita malihatakan kaharatan kita. Biar alim ataupun kada alim

jangan dikaitakan wan si Zaleha, karna aku lalakian kaya ikam

jua ujar Palui manjawab.

"Aku akur pandapat Palui, sual handak wan babinian adalah

sual liur apalagi kita sama-sama bujang," ujar Garbus.

"Aku ampun maaf Ranglah, bila kita basaing mahandaki Zaleha

pasti aku cagar dapat karna aku putih kuning, dan ikam hirang

harang lutung," sahut Palui.

"Ya.....itulah nasibku," ujar Tuhirang mangalah. "Karna aku matan

pabrik sononya sudah hirang, abah wan umaku hirang lalu aku

jadi pawarisnya."

"Ikam bujur-bujur jujur manarima wan manyukuri nasib itu

artinya ikam tamasuk urang nang alim jua," ujar Garbus.

"Apalagi wayah ini hirangku makin bakandal batambah hirang

karna gawianku bajual harang lalu abahku bagawi dipanggalian

batu harang di Binuang," ujar Thirang mangakui.

"Kira-kira disamping nang ikam sambat itu, ada lagi nang

manambah ikam makin hirang ujar Palui.Karna saban baisukan

kulihat ikam katuju banar nginum kupi wan saban hari makan

siang nasi rawon. Kaya itu jua baisukan kamarian ikam mandinya

banyu gambut nang hirang kaya kokakola," ujar Palui mahuhulut.

"Aku kalah, aku angkat tangan," ujar Tuhirang. "Tapi biar kaya

apapun gigiku kada cagar hirang, bila kada kawa putih kaya

bubuhan ikam syukur jualah bisa kuning kaya ininah........"

ujar Tuhirang sambil maiji-iji kasasarikan.

BAUURUT


Image

BIAR sudah tuha, sudah baanak babini Palui masih katuju main bal

malawani bubuhan kakanakan. Bila urang nang hanyar patuh wan

si Palui pasti hiran malihat kalakuannya itu.

Tapi Palui dasar kada kukurang akal, bila ada nang manyambat

atawa batakun, inya pasti baulah alasan bahwa inya handak mancari

paluh banar haja. Tapi biarpun pangganalnya awak tapi Palui rancak

jua kalah main bal wan bubuhan kakanakan itu.

"Sabujurnya aku kada kalah tapi singhaja bakalah mahimungi

kakanakan," ujar Palui.

"Saumur-umur ikam balum biasa tadangar hakun bakalah,

napa haja pasti handak manang," ujar Garbus.

"Itu dahulu wayah lagi anum tapi wayahini sudah tuha, awak

sudah ringkutan," ujar Palui.

"Kalu ikam bujur-bujur ihlas bakalah pasti kada ngotot wayah

barabut bal tadi," ujar Garbus.

"Itu lain halnya Bus ai, aku mangotot itu karna parlu managakakan

disipin main," ujar Palui baulah alasan.

"Nahhh... dari ucapan ikam itu tabukti pulang bahwa ikam kada

hakun bakalah," ujar Garbus mambulikakan pander.

"Ayu ja sakali ini aku bujur-bujur kalah wan ikam, tapi ada

parmintaanku Bus ai," ujar Palui.

"Kalu ada parmintaan itu artinya ikam kada hakun bakalah,"

ujar Tulamak umpat manyala pander malawanakan Garbus.

"Napa parmintaan ikam itu Lui?" ujar Garbus.

"Aku minta tulung cariakan paurutan, pinggangku sakit banar

wayah tarabah barabut bal tadi," ujar Palui.

"Kalu handak baurut kada usah ka lain, si Tulamak ini nah harat

banar urutannya," ujar Garbus.

"Aku minta cariakan tukang urutnya jangan lalakian tapi bibinian,"

ujar Palui.

"Kalu bibinian itu kada tukang urut tapi tukang pijat nang

manyamani," ujar Tulamak.

"Maksudku tukang urut atawa tukang pijat bibinian nang tuha

haja biar kaya nini-nini," ujar Palui.

"Ayu ja kucariakan, itu nah ada julak Minah," ujar Tulamak, lalu

Palui langsung baurut.

"Ulun minta diurut wan minyak lamak haja supaya licin kada sakit,"

ujar Palui sambil barabah batilantang.

"Baurut ini sabaiknya minyak lamak dicampuri minyak kayu putih,

atawa minyak gas atawa balsam supaya panas," ujar nini Minah

sambil maurut parut hingga pinggang dan paha Palui. Wayah

sidin maurut itu bahanu tangan sidin malancar takana barang

rahasia Palui dalam salawar karna minyaknya licin banar. Palui

bakirik-kirik pina galianan.

"Rancaki Lak urutan sampiyan, supaya malancar kaya tadi,"

ujar Palui manyuruh.

"Kanapa ikam katujukah tanganku nang malancar ini," ujar

nini Minah maanyaki.

"Nyaman Ni ai, nyaman... makanya tadi ulun minta minyak

lamak haja karna kalu bacampur balsam pasti ulun cagar

kasakitan ma-arit panasnya," ujar Palui.

"Palui, Palui... tuha-tuha dipalar jua," ujar Garbus wan Tulamak

nang mulai tadi mandangarakan dan maintipakan di higa lawang

Wednesday, January 7, 2009

Batangsa Kawin

Batangsa Kawin

Image

BAISIAN anak bibinian ujar urang banyak was-wasnya.

Harus bujur-bujur dijaga, apalagi amun nang anak sudah

ganal wan sudah tahu lawan lalakian alias sudah manganal

wan nang ngarannya cinta.

Nangkaya itu jua wan bini Palui, inya setengah mati

mahagai si Puput, anak panuhanya nang lagi naik bujang.

Kaya apa kada takutan, amun anaknya itu handak satiap

hari batangsa kawin.

"Ulun Ma ai handak jua kaya kakawalan, samunyaan sudah

balaki awan baanakan," ujar Puput bapadah wan umanya.

Takipik bini palui mandangar papadahan anaknya itu. "Uma

ikam inilah, hanyar tamat SMA, sudah kamimiyangan handak

balaki. Baluman waktunya lagi ikam nak ai, kaina-kaina hulu.

Kuliahkah dahulu kaya si Endang anak amang Tuhirang, atawa

bagawi kaya si Tuti anak amang tulamak," ujar umanya sarik.

Anak Palui nang bangaran si Puput ini dasar sudah tahu

behodengan tumatan lawas pang. Inya parak banar lawan si

Husin Jabuk, kawalnya tumatan SMP. Sudah sarantang

-saruntung nangkaya laki bini, kamana ada Puput di situ

ada Husin Jabuk. Malihat kalakuan anaknya bini Palui takutan

banar, gaer amun kaina tajadi napa-napa.

"Bingung jua aku abahnya ai, inya handak banar sudah pinanya

balaki. Aku kadanya kada satuju pang, tapi Ikam tahu sorang

kalo, si Husin itu sampai wayah ini baluman sing gawian, kaya apa

mambari makan anak-bini," ujar Bini Palui bakesah wan Palui.

"Amun dasar jodohnya handak diapai pulang," ujar Palui.

Baisukannya wayah bini Palui haur baharaguan di dapur, kada

lawas datang pulang Aluh baparak.

"Ma malam tadi ulun bemimpi dipatuk ular Ma ai di batis kanan.

Ujar kakawalan ulun amun mimpi dipatuk ular itu patanda parak

basanding," ujar Aluh supan-supan.

"Bujur haja ujar kakawalan ikam itu. Tapi ujar urang tuha bahari

amun mimpi dipatuk ular di batis kanan itu baluman lagi, apalagi

amun kadada badarah, artinya balum wayahnya ikam kawin,"

sahut bini palui.

Puput tahinip. Sambil inya mamikirakan jawaban nang tapat.

"Anu Ma ai," ujar Puput basumangat. "Habis ulun dipatuk ular

di batis kanan, kada lawas ularnya mamatuk pulang ka nang kiwa.

Bujur pang partamanya kada badarah, imbah itu ulun picik-picik

bakas igutannya itu, sakalinya kaluar Ma ai darahnya, banyak

banar lagi," ujar Aluh baampik kasukaan.

"Munyak ikam ini, sudah kaina ikam kukawinkan haja. Kaina aku

padahakan awan abah ikam," ujar bini Palui sarik maraga

kakalahan. "Kada abah kada anak kalakuannya sama, mahaluya

wan banyak akalnya," ujar bini Palui gagarunum saurang.

Kada Biasa Hilang

Kada Biasa Hilang

Image

IMBAH lawas mahadang ahirnya kampung Palui dimasuki

ulih listrik jua. Himung sabarataan warga mandangar karna

kada cagar kadap lagi kampung. Samingguan ini nang dipandirakan

pasti masalah listrik nang handak masuk itu haja.

"Ujar pambakal ada habar baik bahwa di wadah kita ini cagar

ada listrik masuk desa," ujar Garbus.

"Hi'ih bujuran Mak ai, aku mandangar jua bahwa kada lawas

lagi rumah-rumah kita cagar balistrik," ujar Palui manambahi panderan Garbus.

"Pasti larang biaya mamasangnya," ujar Tulamak.

"Biayanya ringan haja dan kawa dicicil. Nah itu bubuhan PLN

sudah mulai maukur gasan mamasang tihangnya," ujar Palui.

"Kalu kaya itu kada lawas lagi pasti cagar dipasang di rumah kita,"

ujar Garbus.

"Pamasangan listrik dimulai di rumahku, ayu datangi Mak, datangi

Bus supaya kawa dijadiakan cuntuh," ujar Palui mamabawai.

Wayah pamasangan tali dan alat-alat listriknya di rumah Palui

banyak warga nang manyaksiakan sebagai tanda kasukaan bahwa

kampungnya cagar tarang.

"Walaupun sudah balistrik tapi pakailah seperlunya haja, supaya

hemat pambayarannya," ujar patugas PLN.

"Kalu sudah ada aliran listrik ini kawa manukar tivi," ujar

Tulamak pina ba-agak.

"Manukarkah atawa mangariditkah Mak?" balas

Palui manyindir.

"Maksudku manukar tapi dengan cara mangaridit,"

sahut Tulamak.

"Ui patugas PLN, umpat batakunlah?" ujar Palui.

"Ayu ja napa nang ditakunakan Lui asal kada jauh wan

gawian kami," sahut patugas PLN.

"Manurut sampiyan siapa nang manamukan listrik ini?"

ujar Palui batakun pina musti.

"Wah kalu itu tatakunannya aku kada tahu, tapi nang jelas

bahwa listrik ini kada biasa hilang. Kalu biasa jua hilang

maka aku kada tahu siapa nang mancuntan dan nang

manamuakannya pulang," ujar patugas PLN itu kada paham

maksud tatakunan Palui.

Atas Ma-atasi

Atas Ma-atasi

KAKAWALAN Palui panasaran banar, bubuhannya handak tahu

rumusnya maka salawas Palui balaki babini wan Zaleha sama sakali

kada biasa tadangar bahualan laki bini.

"Itulah barakat manuruti kahandak nang tuha, tarima haja apa ujar

sidin jangan dilawan. Walaupun sabalum kawin kami kada bapapatuhan

tapi nyatanya cucuk haja sampai wayah ini baranak anam ikung," sahut Palui.

"Kami maklum haja ujar ikam itu Lui ai, tapi ujar urang bahari jua

bahwa saapik-apiknya manata piring pasti cagar tadangar jua bunyi

hantuknya," ujar Garbus.

"Bujur jua papadah urang bahari itu tapi lihati dahulu piringnya

apakah piring mangkuk papaci atau piring mangkuk pelastik.

Karna bila piring mangkuk pelastik, biar kaya apapun tahangkupnya

pasti kada kadangaran bunyinya," ujar Palui badalih.

"Ikam dasar maakal banar Lui ai, kalu kaya itu jawabannya ba-arti

kaluarga ikam rancak jua bahualan tapi kada tahabar kaluar," ujar Tulamak.

"Itu tamasuk rahasia dapur wan rahasia kalambu kada bulih urang

lain nang tahunya, makanya harus bujur-bujur harus sapakat wan

bini artinya sanggup batapung tali salawar biar bungkas dilandau

kada cagar maungkai," ujar Palui.

"Kalu kaya itu kami kalah wan alasan-alasan ikam karna ikam pisit

banar maingkuti rahasia kaluarga," ujar Garbus.

"Maklumlah inya tamasuk pangikut ajaran bahari, sakali kawin

gasan saumur hidup," ujar Tulamak.

"Kalu urusan kaluarga Bus ai, kukira dimana-mana atawa siapa

haja pasti ada masaalahnya hanya tagantung kita nang manyandangnya.

Jadi aku sama sakali kadada bailmu apa-apa, sama baliur kaya bubuhan

ikam jua," ujar Palui.

"Tapi kaya apa caranya ikam ma-atasi bila wayah bahual," ujar Garbus

batakun handak tahu resepnya.

"Sual atas-maatasi laki bini gawian gampang walaupun akibatnya ganal,"

ujar Palui sambil lihum.

"Atas mangatasi kaya apa," Lui ujar Tulamak.

"Ya, atas ma-atasi artinya bagagantian diatas," sahut Palui.

"Akibatnya nang ganal itu pang kaya apa Lui?" ujar Garbus.

"Naahhh.....bagagantian diatas itulah nang ganal akibatnya bila

kita batahan satumat," ujar Palui.

"Apa akibatnya ? ujar Garbus makin handak tahu.

"Akibatnya mancangul pulang saikung bisa sigaluh atawa si nanang,"

ujar Palui mangalak tatawa mangalahakan kakawalannya.

Kisah Maling..

Kisah Maling..

Alkisah bahari ada la sorang maling ni..asal malam haja mancuntan gawian nyaa..kadak lain lah..satu hari tu malaing nih gin maulah lah operasinya saorangan haja..Bhari maling wanian sorangan haja gin hingkat mayuntan barang org..padikah ..basikal burukkah..bahkan salawar org basankut di dadaian gin kana sambar...

Jadinya org kg pun mula berkawal..sekumpulan anak muda mulai bertugas Satu hari..maling ni hampir kana tangkap dgn urang kampung..kisah nya ada sorang org kg ni..ngarannya Sulaiman..org nyaro leman ganal..bila basurah kada sampai atawa kada pati bujur surah..tatinggal r..bila basurah yg ada huruf r dihujung jadinya "arrr"Makanya ia bercerita pang dgn kawanan yg sama berkawal...(Baca dgn nada x sampai sebut hurur r)

Harrri tu masa kami bakawal keliling kg..aku sakittan paarrrut..handak asaan bahiiiirrraa..tulak ka batas jembatan di pinggirrrr surrrauu..rrraaahhat tangah sadap bahhirrraaa..aku tadengarrrr cararrrakkasss.carrrakkkas di pingggirrr pohon nyiurrr..carrr kusuarirriii...mancirrrrau ilah cincirrrakk...grrraanumm.an.
bailunnn..nganku harrrimau....aku gin..dgn kada ada tapih...lagi..Rrrrahat baaahhirrraa mancccurarrta larri...jajirrrihan tahi...gugurrrrannn rrrahahht larrri i tuhh...aku kada kkirrra lagi larrri jua haja..takutan babanarrr...kana kajarrr harrirmauuu.. Sampaii ka rrrumah...gigirrr orrrang tuyak...Yam tu kahai..balalah sampai saharian tuong..napanya dijalak...makan tahi jadi nasik...!!!

Keh..keh..keh..Esoknya katahuan rupanya maling gin tangah bahirak di situ..dijumpai tahi nya satuyok papagian dilihat oleh Leman Ganal..

Batal Samunyaan

Batal Samunyaan

Image

TULAMAK manyaru kakawalan paraknya, nangkaya Palui,

Garbus, Tuhirang, Surawin, Tuhalus wan kakawalannya nang

lain babuka puasa di rumahnya. Pukul satangah anam bubuhannya

sudah bakumpul di rumah tulamak sambil bakikisahan ka

hulu ka hilir mahadang dauh maghrib.

"Jadi imbah kaina babunyi paluit kita babuka puasa lalu

sambahyang magrib bajamaah, imbah itu hanyar kita makanan

ala kadarnya," ujar Tulamak si tuan rumah.

"Kami akur haja, tasarah tuan rumah," ujar Garbus.

"Kalu sambahyang magrib kaina siapa nang jadi imamnya," ujar

Tulamak batakun. "Kukira kita sapakat haja pilihan kita kada

lain wan ustadz kita si Palui," ujar Garbus.

"Sabujurnya aku kada sanggup jua jadi imam karna barat banar

tanggung-jawabnya apalagi makmumnya harat-harat," ujar

Palui manyindir kakawalannya.

Kada karasaan kadangaran dauh buka puasa, lalu masing-masing

babismillah mamakan kurma wan wadai bingka wan wadai

amparan tatak. "Aku duduk-duduk basandar satumat handak

ba-ruku karna asa pahit banar liur saharian kada maisap

timbaku," ujar Garbus.

"Ikam bulih haja ba-ruku Bus ai tapi jangan sampai tatinggal

bamagrib," ujar Tuhirang imbah inya tuntung qamat.

Palui jadi imam langsung maangkat takbir lalu diumpati nang

lainnya. Tapi si Garbus masih mampaul maisap ruku, lalu ditagur

Tulamak supaya lakasi umpat bajamaah. Karna digasak Tulamak

maka Garbus capat-capat mamatii ruku-nya dan puntungnya

nang masih baparu-paru diandaknya di talinga, lalu umpat jua

maangkat takbir

Balum tuntung imam mambaca ayat, Garbus bakipuh kapanasan.

Rupanya puntung ruku nang disapitakannya di talinga tadi balum

mati banar. Karna kapanasan maka puntung ruku itu ditapaknya

ampah kamuka lalu malacung. Malacungnya pas tamasuk kagulu

baju imam si Palui. Akhirnya Palui kirik-kirik kapanasan karna

puntung ruku nang masih banyala tadi sangkut di baju kausnya.

"Subhanalllah...... kanapa Lui maka ikam kirik-kirik," ujar Tulamak

managur karna kada sampai hati malihat Palui tatunduk sambil

mangipas-ngipas balukuknya.

"Ini nah puntung ruku siapa tamasuk ka dalam bajuku," ujar Palui

nang tapaksa mambatalakan sambahyangnya.

"Puntung ruku-ku, tadi kukira sudah mati sakalinya masih ba-api,"

sahut Garbus nang taumpat jua batal.

"Kalu kaya itu aku batal jua karna sawat bapander managur ikam

Lui ai," ujar Tulamak.

"Gara-gara puntung ruku Garbus kita batal samunyaan. Kalu

kaya itu kita baistigfar minta ampun wan Tuhan dan kita ba-asa

sambahyang magrib bajamaah," ujar Palui mambawai kakawalannya.

Manfaat Susu

Manfaat Susu

Image

BABARAPA hari ini bubuhan Palui wan kakawalannya banyak mamander

sual makanan dan sual kasihatan. Nang paling katuju pasti haja si Tulamak

karna inya paling harat bamamakan.

"Wajar haja ikam katuju mamander sual makanan wan kasihatan karna

kulihat awak ikam nang sudah lamak itu pina makin babangkak," sahut Garbus.

"Maksudku mamander ini justru handak minta pandapat ikam Bus ai. Soalnya

samalam kita wan Palui mamander kaya apa caranya supaya wayah tuha

kaina kada panggaringan dan kada bapanyakitan, tenyata dijawabnya matilah

wayah lagi anum ini. Jawaban Palui itu sama sakali kada manyamanakan talinga

karna langsung urusan mati," ujar Tulamak pina gair.

"Kada usah gair Mak ai, kalu samalam aku bakisah sual urusan nang sakit-sakit

maka hari ini handak kubalas wan kisah nang manyanangakan ikam," ujar Palui

langsung manjawab keluhan Tulamak.

"Ayu kisahakan Lui," ujar Garbus umpat manggasak.

"Aku babulik maingatakan bahwa hidup itu harus teratur dan tatap baingkut

wan makanan ampat sihat lima sempurna. Di dalam lima sempurna itu antara

lain ada susu. Susu itu adalah makanan nang bapitamin dan banyak banyar

manfaatnya," ujar Palui.

"Cuba lakasi sambat napa-napa manfaatnya Lui?" ujar Tulamak kada

sabar manggasak Palui.

"Dangarakan Mak, kalu handak sihat partama nginumlah susu

secukupnya," ujar Palui.

"Nang kadua napa Lui?" ujar Tulamak.

"Nang kadua bila handak kulit barasih dan awak gagah langkar maka mandilah

di kulam susu," ujar Palui.

"Napa nang katiga Lui?" ujar Garbus.

"Nang katiga bila awak handak motok husus gasan bibinian maka rawatlah

kadua susunya," ucap Palui.

"Hahahaaaa......... pina makin manyarempet," ujar Tulamak.

"Napa nang ka-ampat Lui?" gasak Garbus.

"Bila ikam handak nikmat maka pusutlah bagamat susunya," ujar Palui lihum

pina supan sambil babisik katalinga Tulamak.

"Hahahaaaa, akur, akuurrr...," ujar Tulamak.

Sayang Guguling

Sayang Guguling
Image

URANG balaki-babini itu kaya apa haja basasayangnya bila sudah

bajalan lima anam tahun sampai puluhan tahun musti ada wayah

nang rancak bahualan. Ada-ada haja nang dipaulah jadi alasan

bahanu hal halus kawa jadi ganal, sual camburu, hiri atawa mandangar

panderan urang.

Kaya itu jua bahanu sual kakanakan, handak ini handak itu nang kada

takabul lalu basasarik. Lain lagi sual rumah tangga, bahanu sual banyu,

sual tahi hayam, sual mintuha, ipar macam-macamlah. pukuknya

sual-sual halus haja sampai dua talu hari atawa sampai baminggu-minggu

kada bataguran.

Sudah jua Palui mangalah wan bini, tapi rupanya bini Palui parasaan

banar, sadikit haja tasalah bisa tasinggung. Sakalinya sahalus-halusnya

parasaan bininya rupanya parasaan Palui labih halus lagi. Parnah wayah

guring bamamalaman bininya itu hingga baampah ka anu anak, alasannya

manyusui anak karna kada kawa dilapas.Tapi imbah dihatiakan Palui

tarnyata kada bamamalaman ai anak malugut manyusu.

"Kalu anak bamamalaman balugut manyusu, pabila lagi abahnya dapat

giliran," ujar Palui garunuman dalam hati.

Isuknya palui mambalas guring mambalakangi bininya, samalaman

guguling diragapnya kada saling lapasan. Rupanya imbah talu malam

hanyar bininya marasa bahwa Palui tasinggung karna kada dihatiakan.

isuknya anak diguringakannya wan kakaknya di kalambu lain. Lalu

bininya mulai mambisai supaya guring bahahadapan.

"Uiiiii...abahnya, kakanakan sudah kupindah kada usah lagi baragapan

guguling. Guguling nang ganal ini diulah apa, ujar bininya.

Palui tatap kada mahirani, maksudnya supaya bininya itu minta maaf.

Eeeee..... sakalinya jangankan minta maaf malah malawan guring

mambalakang sama-sama baragapan guguling. Ahirnya Palui laki

bini batatahanan kada barawaan sampai bamingu-minggu.

"Ayu ragap tarus guguling itu, aku kada batanggung jawab bila kaina

mati pucuk," ujar bininya kada sabar lagi wan kalakuan lakinya nang maraju.

"Jangan macam-macam umanya ai, kalu mati pucuk kita sayup manyasal

sabarataan. Kanapa maka ikam baucap kaya itu," ujar Palui.

"Guguling nang ikam ragap itu didalamnya kubuati saganggam kapur barus

supaya ikam lamah kada badaya," ujar bini Palui.

"Jangan umanya ai, kita badamai haja.Kada mambadai sualnya hanya karna

mambalakangi guring lalu cagar layu saumur hidup," ujar Palui sambil

manimbai gugulingnya lalu maragap ka guguling ganal nang sudah

baminggu-minggu kada diragapnya.

Katuju Nang Batuyuk

Katuju Nang Batuyuk

Image

MULAI matan halus Palui handak banar malihat Banjar tapi

kadada nang mambawainya, handak tulak saurangan kada wani

apalagi dipadahakan harus banyak basangu duit. Makanya

sampai umur parak salikur tahun ini inya bausaha banar kaya

apa haja supaya malihat banjar karna mandangar kisah kakawalannya

bahwa banjar sudah maju banar. Maklum hidup di kampung, maka

Palui bausaha manabung dari gawiannya maambil upah manaik nyiur,

batabas di pahumaan atawa mamulut burung.

"Lui jangan talalu cangkal banaik nyiur kaina kada tarasani kawin!" ujar

Garbus kukuciak matan bawah.

"Sangkiatnya kuat haja jadi insya Allah kada cagar gugur," sahut Palui

matan atas puhun.

"Maksudku kadanya gugur Lui ai, tapi kasihan ading halus tarancaki

tagapit," sahut Garbus manggayai Palui.

"Aku bahimat bacari ini karna mandangar kisah ikam makanya aku

handak jua malihat banjar," sahut Palui.

Rupanya niat Palui takabul jua wayah Palui dikiyau ulih mamarinanya

supaya datang ka banjar ungkus taksi wan sangunya ditanggung ulih

sidin. Mamarinanya itu maminta tulung wan Palui manunggui rumahnya

karna sidin saparanakan handak tulakan ka jawa. Palui tulak ka Banjar

kada saurangan tapi badua wan umanya.

Lui.. ikam harus bujur-bujur maharaguakan rumah pakacil ikam ini

karna urangnya laki-bini pa-apikan banar, jangan pina lugu kaya

hidup di kampung batapih basalawar pina barubutan, ujar umanya.

"Mudahan kawa haja babarasih manuruti anjuran sampiyan," sahut Palui.

Hari pamulaan, hari kadua sampai hari katiga, mamanya Palui sarik

tarus karna tingkah laku Palui kada baubah-ubah, pambarang banar,

pamurici kaya hidup di kampung. "Kalu bahira bujur-bujur di kakus

ada wadahnya," ujar umanya manuduhi.

"Inggih ulun paham haja," sahut Palui.

"Tapi kanapa babarapa hari ini kakus rigat banar kulihat ikam bahira

kada diluang kakusnya," ujar umanya.

"Ulun rasa canggung karna bila bahira di luang kakus, tahinya langsung

hilang kada katahuan tuyukannya. Kada kaya bahira dibawah rumbia.

Lalu ulun hajan dihiganya haja supaya katahuan ganalnya tuyukan

karna pasti sabanyak itu jua nasi nang dimakan," ujar Palui manjawab.

"Ikam dasar kampungan banar Lui ai kada kawa manyasuaiakan hidup

nyaman nang saraba barasih," ujar umanya sarik.

Mangidam Kantut

Mangidam Kantut
Image

URANG mangidam itu macam-macam kahandak. Kalu nang

katuju mancok, itu biasa haja. Tapi ada nang lucu wan aneh

nang kaya katuju makan tambikar, kada katuju tacium bau

nasi, kada hakun kaluar kalambu.

Maka, ujar urang tuha, apa nang dikahandaki urang mangidam

itu musti dituruti karna itu kahandak nang di dalam parut.

Bini si Palui lain pulang. Ngidamnya kada sama lawan urang

saduniaan. Bini si Palui mengidam kantut. Amun ada urang

di rumah nang bakantut, bini Palui kada sing ampihan mahiut.

Untung haja kantut nang dikatujuinya kantut urang rumah haja.

Jaka handak mancium kantut urang lain, kaya apakah saku si Palui.

Amun ada urang bakantut di rumah tu, tapi bini Palui kada

dihabari, sariknya luar biasa. Bisa sampai tatangis inya kasasarikan.

Jadi siapa haja urang rumah nang handak bakantut, harus mangiau

bini Palui. Jadi wajib bakantut di hadapannya.

Supaya pangantutan, Palui manukar bigi kidaung. Satiap hari jua

si Palui manukar hintalu itik. Tapi kanapakah, biar makan bigi

kidaung, biar makan hintalu saling babanyakan, urang di rumah

Palui kada kawa bakantut lagi. Parut samuaan gubuk-gubuk,

banyak haja rupanya angin didalamnya, tapi kada mau dikaluarakan.

Sadang haja mancari cara, sampai batungging, tapi kantut tatap kada

mau kaluar jua.

Sarumahan bingung napa mun bini Palui marungsing-rungsing haja

kada tacium bau kantut. Samua urang di rumah disumpahinya.

"Amun kadada lagi nang baisi kantut di rumah ni, cariakan di luar!

Amun kada mancariakan, aku saurang tulak mancari!" ujar bininya

maancam.

Supan amun sampai mancari kantut urang lain, Palui manjaga

bininya bahimat. Palui lalu mancari akal, kaya apa supaya inya

kawa manyadiaakan kantut.

"Ka sini umanya, aku handak bakantut," ujar si Palui.

Mandangar si Palui handak bakantut, sigar saitu-saini bininya.

Sambil takurihing, inya mandatangi si Palui. Si Palui batiharapan

di ranjang. Bininya duduk di higa.

"Parakakan hidung!" ujar si Palui pulang. Bininya mamarakakan

ka hidung. Liurnya batitikan, handak banar mancium bau kantut.

Mingar hidungnya kimut-kimut mahadang, diparak burit si Palui.

Si Palui mulai batungging, mahajan kantut. Lawas mahajan, baluman

kaluar jua kantutnya. Bininya sabar mahadang. Barakat rajin

mahajan lalu ai pras! babunyi. Bini si Palui tapijim, kana matanya.

Badadas bininya bukah mancari banyu.

Kurma Astambul

Kurma Astambul

LIMBAH musim haji rami banar urang baelangan ka rumah-rumah

urang nang hanyar datang haji. Tamasuk bubuhan Palui, Garbus

wan Tulamak kada katinggalan.

"Kamana kita hari ini Lui? ujar Garbus manakuni Palui.

"Kita ka rumah abahnya Irus. Kita balum ka sana kalu? ujar

Palui menyahuti.

"Akur banar Lui ai," ujar Tulamak kahimungan.

"Assalamualaikum Ji!" ujar Palui baimbai Tulamak wan

Garbus mabari salam.

"Waalaikum salam Lui, Mak, Bus, alhamdulillah bubuhan ikam

datangan," ujar pak haji abah Irus sambil maragap ka buhan

Palui. "Ayu masukan ka rumah," ujar Haji lagi manyuruh masuk

ka rumah.

"Kaya apa habar di sana Ji,...rami haja kah?" ujar Garbus

mambuka panderan

"Amun rami Bus ai kada jua, kami dasar handak baniat baibadah,

kada bajalanan," ujar pak haji manyahut

"Ikam ni Bus ai tatakunan pina kada masuk akal," ujar Palui

mahuhulut Garbus

"Kanapa Lui? ujar Garbus hiran

"Amun handak rami pak haji kada jauh-jauh tulak ka Makkah

sana, di pasar gin rami banar," ujar Palui tatawa.

"Bujur Lui ai, aku akur haja lawan ikam," ujar pak haji umpat

tatawa. "Ayu rasai nah kurmanya, uleh-uleh matan Makah,

Rus surungi pang banyu zam-zam, ada haja kalu masih?"

ujar pa haji menyuruh nang anak.

"Masih bah ai...untung haja masih ditinggali gasan bubuhan

Palui", ujar Irus jua manyahuti matan dalam. Kada lawas

Irus kaluar mambawa banyu zam-zam sambil menyurung

ka cangkir.

"Banyu zam-zamnya manis pa haji lah," ujar Tulamak

manggarunum

"Hau, ikam gulai kah Rus?" ujar pa haji bingung.

"Kada bah ai...ulun kada manggulai kada banyu zam-zamnya,"

ujar Irus jua bingung

"Aku paham haja Mak ai, dasar banyu zam-zam kami manis,

lain rasanya lawan zam-zam nang asli," ujar pa haji limbah

tahu galagat Tulamak.

"Ha..ha..ha..katahuan pa haji," ujar Palui tatawa

"Ulun marasai kurma pa haji lah," ujar Tulamak kasupanan.

"Pina lain rasanya kurma pian ne pa haji? rasa ada pisang nya,"

ujar Tulamak bingung

"Tahu, ubah rasa kanapa lagi ikam mak? tadi mamadahi

banyu zam-zam manis, ne kurma rasa pisang," ujar Garbus bingung

"Bujur pa haji ai, kurma nya rasa pisang nah," ujar Palui jua.

"Haa..ha..ha. buhan ikam salah ambil, nang di ambil ikam kurma

matan Astambul Binuang sana, alias rimpi," ujar pa haji tatawa.

Satangah Tihang

Satangah Tihang

MUDAHAN ai bujuran, kada sakadar janji-janji manis haja.

Ujar habar tahun 2009 nang dihadap kaina, gajih bubuhan guru

pacangan banaik. Baharaan kadada lagi guru nang malarat

atawa mancabang-cabang gawian ka lain. Jadi bubuhan guru

kurinah mamintarakan kakanakan haja. Pasti akur wan himung

banar tu pang sabarataan guru mandangar habar naini. Wan jua,

pasti buhan sidin hakun maningkatakan mutu pandidikan kita.

Amin

Tapi lain lawan Garbus. Taungut inya kaya urang nang kamatian

bini imbah mandangar gajih guru pacangan banaik.

Napa pulang nang dipikirakan, Bus? ujar Palui batakun.

Gajih bubuhan guru pacangan banaik, Lui ai, jawab Garbus lamah.

Hau.. Harusnya kita umpat himung jua, Bus ai, lakas Tulamak

manyahut. Jangan sakit hati kalu malihat urang lain himung.

Wan jua, jangan himung kalu malihat urang lain sakit hati.

Kada kacam itu pang, Mak ai. Jaka tida, sudah am lawas aku

jadi guru jua, sahut Garbus.

Jadi napa nang maulah ikam pina kada rila kalu gaji guru banaik?

ujar Tulamak batakun.

Tumatan bahari, aku handak banar jadi guru, Mak ai. Lalu aku

umpat mahunur di SD, ujar Garbus mulai bakesah. Napa haja

nang disuruh Kapala Sakulah, pasti lakas tu pang ku gawi,

kahada mahadang dua-talu kali disuruh.

Mintu jua wayah disuruh mamasang bandira satangah tihang.

Kada salang batatakunan lagi, langsung ku gawi. Tapi imbah

sudah tuntung, aku langsung diampihi sidin, ujar Garbus pina

kilir-kiliran banyu matanya.

Hau... apa sababnya, Bus? panasaran Tulamak batakun.

"Kada mungkin kalu ikam rajin haja dan gawian ikam beres haja,

kanapa urang maampihi, Bus? ujar Palui.

Kada tahu jua aku Lui ai, timbul sidin manyambat goblok wan aku,

jawab Garbus sambil tatunduk. "Padahal nang ku gawi bujur haja,

sasuai parintah sidin jua gasan mangibarkan bandira satangah tihang.

Makanya wayah itu tihang bandiranya ku gayat panggal dua.

Padahal gayatanku itu sudah pas banar inggan tangah, ujarnya

lagi marasa bujur.

Palui wan Tulamak nang asalnya maras mandangarakan kesah

Garbus, tabalik mangalangkang manawaakan. Kalu kacam itu,

bujur urang, Bus ai, ujar Tulamak maniwas.

Untung ikam lakas diampihi urang, Bus ai. Jaka kada, kaya

apakah jadinya buhan anak murid, kalu ikam nang jadi gurunya,

umpat jua Palui manumpalak

Kupi Basusu

Kupi Basusu
Image

HARI Ahad itu Palui wan kakawalannya tulakan maunjun

karna di guntung papuyu tahabar sudah musim iwak. Biasanya

bubuhannya basangu nasi, hintalu wan wadai tapi hari itu kada

babawaan napa-napa karna sudah tahu bahwa di parjalanan

banyak warung.

"Aku jara mambawa nasi bungkus Bus ai karna rancak basi

lalu kada tamakani," ujar Palui.

"Hiih, labih baik mambawa duit Lui ai," ujar Garbus.

"Biar kada baduit kawa haja bahutang," ujar Palui.

"Ikam di mana-mana kawa haja bahutang karna banyak

kapatuhan," ujar Palui.

"Biar banyak kapatuhan tapi hutang tatap hutang dan

harus dibayari," ujar Palui.

"Kalu kaya itu Lui ai, kita maunjun satangah hari haja,

tangah hari bulikan supaya makan di rumah haja," ujar Garbus.

Lalu siang itu, walaupun hanya pakulih babarapa ikung iwak

haruan, Palui wan Garbus bulikan. Wayah dalam parjalanan

bubuhannya singgah di warung hanyar, karna dilihatnya nang

bajualan pina lamak mungkal. Lalu imbah singgah bubuhannya

mamasan nginuman.

"Aku pasan teh lapas haja," ujar Garbus.

"Kanapa maka teh lapas Bus, apakah ikam kancing manis?"

ujar Palui batakun.

"Jangan galu Lui ai, basusunyi haja, aku ada basangu gula saurang,"

ujar Garbus sambil mambuka bungkusan plastiknya.

"Ikam pasan nginuman napa Lui? ujar Garbus manakuni pulang.

"Aku ulahakan kupi," ujar Palui.

"Kupi manis atawa kupi pahit nang kada bagula?"

ujar panjaga warung.

"Kanapa maka manakuni kupi pahit kada bagula?"

ujar Palui balik batakun.

"Tadi ulun malihat kawan sampiyan itu mamasan teh

lapas, eeee... sakalinya ulun lihat sidin mambawa gula

saurang," ujar panjaga warung sambil lihum.

"Ulahakan kupi manis basusu," ujar Palui.

"Nah, ulun katuju banar pasanan sampiyan itu karna

mamayuakan warung kami," ujar Aluh panjaga warung.

"Susunya merek napa Luh?" ujar Palui batakun.

"Susuku, susu bandira jua," ujar Aluh lihum mahuhulut.

"Kalu kaya itu, ulahakan kupi bagula lalu haruakan,"

ujar Palui manyuruh.

"Lalu susunya dicampur dimana Ka?" ujar Aluh.

"Gampang haja, kupinya andak di hadapanku, dan susunya

biar kujapai-japai haja," ujar Palui manyirit si Aluh nang

pina lamak mungkal dadanya.

"Wah, waahhh... sampiyan lanji, sampiyan lanji,"

ujar Aluh manangkis.

"Lanji wan kidas-kidasnya matan dahulunya jua,"

ujar Garbus malawanakan.

"Sahibar maunjun Bus ai, bila mamatuk syukur dan

bila kada mamatuk syukur jua," ujar Palui kada hakun kalah

Kada Salah, Tapi Sarah

Kada Salah, Tapi Sarah

WAYAH ini, kampung Palui kada katinggalan lawan nang lain.

Paling kada, banyak nang sudah mulai manjapai internet.

Gara-garanya, Haji Izur, urang paling sugih di kampung. Inya

manyadiaakan internet hagin urang kampung supaya kada

katinggalan kisah-kisah di luar kampung.

Untungnya, Haji Izur urangnya jua baikan. Makanya, internet

digaratisakannya. Supaya kada barabut wan bahirian, diaturnya,

paling lawas sajam saikung urang.

Mandangar raminya urang bainternet, Palui wan kakawalannya

nang kaya, Garbus, Tuhalus wan Tuganal tulakan ka rumah Haji

Izur handak marasai.

Pas sampai di situ, sakalinya banyak banar sudah nang datang.

Padahal, bubuhannya datang sungsung. Tapi tatap ai tadahulu

urang. Bubuhan Palui dapat numur 16. Lantaran handak banar

marasai raminya main internet, satangah harian dihadang bubuhannya.

"Numur 16, giliran main," ujar Asad, pambantu Haji Izur mangiaw.

Pamulaannya, kira-kira saparapat jam, bubuhan Palui dilajari urang

sesuruhan Haji Izur mamainakan internet. Imbah itu ditinggalakan

supaya bisa mamainakan saurangan.

Satangah jam, bubuhannya kalikikan di kutak internet. Imbahnya,

hinip sampai habis sajam.

"Buhan Palui, bubuhan ikam habis sudah waktunya, bagantian pulang,"

jar Haji Izur manjinguk wadah Palui wan kakawalan main internet.

Tiga kali Haji Izur mamadahakan waktunya habis, masih haja bubuhan

Palui kada sing kaluaran. "Lui, Bus, Nal, Lus, ayu sudah bagantian,

kasian nang lain mahadangi," ujar Haji Izur.

Masih haja bubuhannya kada manyahut wan kada sing kaluaran pada

kutak internet. "Bah kaasikan saku, sampai kada mandangar aku

bakiyau," ujar Haji Izur wan Asad mandatangi bubuhan Palui.

"Bah ini salah, bujur-bujur salah," ujar Haji Izur sambil bauling kapala

malihat situs nang dibuka bubuhan Palui.

"Ini ngarannya kada salah, tapi Sarah wan Rahma Azhari," ujar Palui

manyahuti, tapi mata tatap ka komputer.

"Han seksi banar kalo bubuhannya ni?" ujar Palui sambil bapaling.

Palui takajut banar karna rupanya nang bapandir tadi Haji Izur.

"Mulai hari ini, bubuhan ikam kada bulih lagi main internet di sini,"

ujar Haji Izur sarik.

Pas disuruh bulik, bubuhannya tatap kada mau badiri. "Ampun

Pa Haji lah, ulun kada kawa badiri imbah malihat Sarah tadi,"

ujar Palui maminta ampun.

"Makanya, internet tu hagin mancari ilmu nang bamanfaat, kada

hagin malihati gambar nang kada kakaruan kaya itu pang," ujar

Haji Izur manasihati.

Handak Baputih

Handak Baputih
Image

MALAM itu Palui wan bininya lagi asyik manuntun tivi

kisah urang bakalahi. Kada lawas pet..!

"Abahnya..! dimana sampiyan?" ujar bininya takuciak.

"Ikam ni ding mantang-mantang kulitku bahirang lalu

dipadahakan kada kalihatan, aku ada dihiga ikam," ujar

Palui pina tasinggung.

"Ampun maaf abahnya-ai, ulun kada bamaksud manyambat

sampiyan. Ulun takutan haja.." ujar nang bini pulang.

"Mauk banar! hanyar baisukan tadi mati lampu batatangah

harian, maka malam mati pulang," ujar Palui manggarunum

maambil lilin wan kurik api. "Siapa garang Mantri Panarangannya?"

ujar nya pina paragah tahu tapi luput manafsirakan.

Imbah tuntung manyalaakan lilin wan lampu tiplok Palui babulik

pulang ka anu bininya. Dihiritnya nang bini ka dalam kamar

mambawai guringan.

"Bujur kah ding awakku tadi kada kalihatan?" ujar Palui

batakun imbah sampai di paguringan

"Jangan sarik lah abahnya. Sabujurnya sampiyan itu bahirang

banar. Tapi biar hirang asal sihat," sahut nang bini.

"Awakku bujur sihat tapi... aku supan jua kulitku lutung mahirang

kaya harang awan pina baminyak bila bapaluhan. Makanya aku

rancak taungut mamikirakan, dasar juduh kita jua ading

Aluh Utih-ai kawa jadi laki-bini, ujar Palui.Aku hiran jua, mungkin

ading nang putih kuning sampai dingarani Aluh Utih tabalik mata

hakun wan aku," ujarnya pina marista.

"Ulun ihlas haja wan sampiyan karna sampiyan bujur-bujur

lalakian sejati, rajin bagawi bahaharian di pahumaan gasan

mambari makani anak-bini," ujar bininya mamuji.

"Kaya apa caranya supaya awakku putih kaya ading ?"

ujar Palui batakun.

"Bawa batapa samingguan dalam kamar, kalu parlu dalam

guha," ujar bininya manyaranakan.

"Jangankan saminggu, sahari samalaman haja kada tahan

kacuali batapa badudua wan ading," sahut Palui marayu.

Kada lawas imbah bapapanderan, Palui kaluar kamar handak

bakamih.Diatas mija dilihatnya ada bungkusan ubat batulisan

"jamu kaputihan'.

"Ooo....... pantas haja biniku putih kuning kulitnya karna

ma-amalakan manginum jamu kaputihan," ujar Palui

dalam hati.Lalu diambilnya sabungkus langsung dinginumnya.

Ini kejutan, ujarnya karna cagar kawa manyamai kulit bininya.

Baisukannya nang bini takajut banar karna kahilangan jamu

kaputihan nang handak dinginumnya, lalu batakun wan Palui.

"Ui abahnya, adalah sampiyan malihat ubat ulun ?" ujarnya.

"Ading rupanya barahasiaan banar handak mamutihakan

awak ada amalan manginum jamu, ujar Palui.Makanya aku

handak jua ba-awak putih kaya ading, imbah kulihat ada

ubat pamutih awak maka langsung kunginum sampai talu

bungkus," ujar Palui bapadah tarus tarang wan bininya.

"Masyaallah," ujar bininya taduduk mandangar jawaban Palui.

"Kanapa ding maka takajut sampai taduduk ?" ujar Palui.

"Sampiyan......sampiyan tanginum ubat ulun, jamu itu kada

gasan pamutih awak tapi gasan mahilangi sakit wayah datang

bulan karna ulun ada bapanyakit singgugut, kaputihan,

haid kada lancar," sahut bininya.

Imbah mandangar jawaban bininya, baganti si Palui nang

tadangkak...

Banjar yang harat..

Kisah 1...
Banjar yang harat...kisah ni didaerah ulun bagana..jar siapa banjar kada harat...buka mata kita ganal2..didesa ku napanya yang kadada...orang banjar sarba bolih...Sallih tukang dikiau orang..dari yang halui sampai yang tuha panandu...spedamotor dari yang jaman BSA wahini honda,yamaha,suzuki unjuk haja ka inya bisa haja mambaiki...sanyum haja hidin.kada payah kursus di ikm ka dimana kah..ulun paning kayapa hidin baolih ilmu...sawat kutakuni takurihing narai hidin...samuan orang kampong maantar yang rosak ka hidin...tapi sayang kadada yang handak balajar...kulaan tahulah wahini hidin hudah maninggal..Alfatihah...taganang ulun jasanya...ulun mang kagum awan kabolihan hidin....pasan ulun pada orang yang tadudi... banyak ilmu, kabisaan bubuhan kita bakubur awan jasadnya...sampai anak2nya saorang kada suka maambil tahu...itulah kasilapan yang harus kita kada ulangi lagi.
Kisah 2
Wahini masih ada saorang banjar yang harat jua...masa ulun dikampong dahulu ulun suka bagunting rambut awan hidin...Amat Gambus dikiau orang...ni gin satu kapakaran yang kada banyak lagi diMalaysia...hidin harat mangunting rambut..bisa maolah Gambus...bukan gambus haja napa haja yang batatarah kayu..bat sanapangkah, kumpang parang, hulu parang atawa yg lain2 Insyallah...wahini sabuting gambus harganya parak saribu ringgit...kutakuni barapa hari hingkat siap...amun tugul jarorang banjar saminggu siap...hidin gawean sambilan haja....wahini hidin gin dah tuha jua...masih aktif lagi...kadada jua bubuhan yang handak balajar....sadih lagi sakali ulun manganang.... kaina sauting lagi ilmu takubur awan jasad2 nya.....bangun kulaan ku...tiring apa yang ada dipadaringan kita...baras yang paruna sadap dimakan..baras yang patah gin hingkat manganyangakan parut....antah jua yang kada baguna Ilmu yang sadikit yang baguna diambil diamalkan...kada baguna lagi amun kaina diganang2.. hidup dan maju bubuhanku banjar....salam
Sekadar coretan
barilaan kita mairah98

Umpat Mamamu Jua

Umpat Mamamu Jua
Image

Sudah samingguan ini Tulamak kada babaikan wan bininya.

Kada bataguran, kada basapaan. Inya tapahual masalah rumah

tangga. Maklum haja jaman sakarang, saraba larang. Kalu

kurang-kurang sabar bisa jadi "karislakbin" (karisis laki-bini).

"Awak haja ganal nang kaya karung baras, tapi pangulir

bagawi. Nangkaya handak tatukar baras?" ujar bininya

bamamai tarus-tarusan.

Sasar hari perang sasar bapanas, sahingga anaknya nang

bungsu jadi manangis katakutan. Untungnya kada sampai

bakacak batampilingan. Hari samalam bini Tulamak manuntut

minta carai, handak ka penghulu wan dibagi harta.

"Pian abahnya-ai, hari ini kita ke pangulu, harta kita bagi,

duit hasil pancarian kita bagi. Anak-anak kita bagi jua," ujar

bini Tulamak manciling-ciling matanya kasasarikan.

"Basabar umanya-ai," ujar Tulamak. Masalah anak-anak

kita ini panting. Baik kutakunakan langsung pada saikung,

nang kaya pilkada, dan damukratis, supaya kita kada manyasal

kamudian," ujar Tulamak malamahi.

Katiga anak-anaknya dikiau. Tulamak barucap bamangkal

-mangkal.

"Partama.....ikam anakku Haris, amun kami bapisahan, ikam

umpat mama atawa abah?

"Ulun umpat mama," jawab Haris.

Ka dua, ikam Nurhadiah, amun kami bapisahan, ikam

umpat mama atawa abah?"

"Ulun umpat mama, bah-ai!" ujar Nurhadiah lihum.

"Katiga, ikam anakku nang pabungsunya, Rudi Asikin.

Amun kami bapisah, ikam umpat abah atawa mama?"

Sakalinya nang bungsu menjawab umpat mamanya jua. Lalu

anak-anak nang batalu ini sama-sama lihum dan babisik-bisik,

bagawilan, sambil manulih ke abah dan mamanya.

Anak sulung, si Haris langsung batakun kepada Tulamak.

Sampian pang bah ....umpat siapa? ujar Haris.

Tulamak bingung nang kaya linglung, "A....aa.... amun kaya itu...

mun kaya itu....aku umpat mamamu jua,"

"Horeeee.....abah wan mama kada jadi bapisah!" ujar anak-anak

itu basurak. Tulamak wan bininya sama-sama maklum disuraki

anak-anaknya. Perang pun usai

Taumpat Bagarak

Taumpat Bagarak
Taumpat Bagarak

AMPAT tahun Palui balaki babini balum jua bakulih anak,

padahal inya sudah handak banar baisian gindongan. Apalagi

banyak kakawalannya nang tadudi kawin sudah beranakan jua.

Makanya Palui laki bini bausaha batatamba karna takutan

kalu pina tamanang lalu kada baranakan.

"Aku hakun haja batatamba abahnya ai. Kita tulakan ka wadah

paurutan julak Umbu," ujar bini Palui.

"Aku akur jua tapi baiknya jangan ka dukun tukang urut kaina

parut ikam dipulas-pulas sidin," ujar Palui.

"Kalu kada ka wadah tukang paurutan, kamana abahnya?"

sahut bininya.

"Kita bapariksa ka puskesmas haja karna di sana ada dukter,

ada perawat dan bidan-bidannya anum-anum," ujar Palui.

"Aku minta dipariksa bidan tuha haja jangan bidan anum,"

ujar bini Palui pina cemburu.

"Hari gene masih camburuan..." ujar Palui manuruti nang

kaya di iklan, mangguda bininya.

Babarapa bulan imbah bapariksa itu bini Palui pina mulai

macam-macam tingkah laku dan kahandaknya.

"Jangan sariklah ulun handak macam-macam, handak nasi

panjang, handak banyu bagantung, handak paisan walut,"

ujar bininya.

"Syukur ikam mangidam, kabul hajat kita handak baisian

anak," ujar Palui mamaluk bininya.

"Ini sudah batianan bulan katiga dan kaampat abahnya ai,"

ujar bini Palui pina ungah.

"Bulan katiga wan kaampat itu adalah bulan pembentukan,

kaina bulan kalima sudah mulai ada tanda-tanda kahidupan,"

ujar Palui.

"Abahnya, abahnyaaa... bujur ujar sampiyan itu, ini nah sudah

tarasa mulai bagarak. Ayu lakasi japai dan pusut-pusut parut

ulun," ujar bini Palui sambil mamacul tapihnya dan langsung

manarik tangan Palui manjapaiakan ka parutnya.

"Hi-ih-lah, karasaan banar sudah bagarak artinya bayi ini

sudah bahinak dan hidup," ujar Palui maangkat talinganya matan

parut bininya, sambil bagamat mamusut-musut karna

kasasayangan.

"Tapihnya jangan dipacul samunyaan umanya ai, dibuka sadikit

haja, karna bila dipacul samunyaan kada cuma parut ikam

nang bagarak, tapi ampunku taumpat jua bagarak karna talihat

jalan anak," ujar Palui manyirit bininya.

Tuesday, January 6, 2009

Gurindam Gurauan

Gurindam Gurauan
Ungak-ungak apung
apung sanali-nali
bapadah masih bujang
padahal sudah babini
Ungak-ungak apung
apung sanali-nali
amun handak jadi pandai
rajin-rajin mangaji
Ungak-ungak apung
apung sanali-nali
jangan banyak makan sipung
ujar urang pamali
Ungak-ungak apung
apung sanali-nali
handak makan jagung
tapi kada bagigi
Ungak-ungak apung
apung sanali-nali
kaina ako manyambung
cukup sampai disini
hassanmarshad
PBM Tamerloh

Cerita Handap: Nang Paling Manunjul

Nang Paling Manunjul
Image

GAWIAN jadi katua RT tanyata macam-macam,

tuntung sahuwaran datang pulang parintah atawa parmintaan

lainnya matan pambakal wan camat. Padahal dahulu kukira

jadi katua RT itu gawaiannya paling-paling manyuruh warga

barunda malam atawa urusan kartu panduduk, ujar Palui

dalam hati.

"Alhamdulillah, kita sudah tuntung cacah jiwa kaluarga miskin

gasan IDT, maka tinggal sabuting lagi parintah Camat," ujar Palui.

"Parintah napa pulang Lui?" sahut Garbus. "Kalu cagar jadi duit

sanggupi haja kaina kami nang manggawinya," ujarnya.

"Gawiannya nyaman haja, kita disuruh mancatat tiap warga

miskin itu apa nang paling manunjul gasan dibantu," ujar Palui.

"Kalu kaya itu kita sanggupi, kita babagi tugas. Palui di subarang,

Tulamak di pasar, aku di hilir," ujar Garbus.

Imbah babagi tugas wan mandapat bimbingan matan camat lalu

masing-masing tulakan. Palui imbah sampai kasubarang lalu

mangiyaui bubuhan warga disana, mambari panjalasan bahwa

cagar ada bantuan matan pamarintah.

"Bapak-bapak wan ibu-ibu, kita disuruh mamajuakan napa nang

paling bisa kita gawi supaya dapat bantuan IDT. Maka kita harus

mambantuk kalumpuk nang disambat Pokmas," ujar Palui.

"Kami saratus parsen satuju. Kalu kami bahasil dapat bantuan

maka Palui kami usulakan jadi katua RT saumur hidup," ujar

saikung lalu diapiki ulih nang lain.

"Gawian nang dipilih itu harus kawa digawi, umpamanya kaya

urang Martapura baulah kalalepon, di Barabai baulah apam,

Amuntai wan itiknya, Kandangan bajual dudul aslinya," ujar

Palui. "Naahhh... sakarang ulun takunakan wan sampiyan-

sampiyan "napa nang paling manunjul" disini, ujar Palui.

"Sambil tadarau bubuhan bibiniannya manjawab: "Di kampung

kami ini nang paling manunjul adalah ini....nah," sambil

manunjuk kadada masing-masing.

"Ooooo.....jadi disini nang manunjul usaha parahan susu sapi,"

ujar Palui batakun karna inya balum paham.

"Kada parahan sapi susu, tapi nang manunjul susunya," ujar

bubuhan bibiniannya. "Karna di kampung kami ini banyak

jandanya, makanya manunjulnya ganal-ganal, ada janda

kambang wan ada jua janda baranak saikung atawa dua ikung," ujarnya.

"Kalu bubuhan Palui sapakawanan baliur kami siap haja dipara'i,

biar kada bajujuran baakuran haja," ujarnya nang saikung.

Palui kasisipuan kada kawa bakutik lagi gara-gara salah tafsir

batakun nang manunjul maka panderan jadi layau.

Salam Sabarataan

Salam sabaratan..blog ini di ulah agar kulaan yang menjadi ahli PBM cawangan Bkt Beruntung hingkat saling bertakun habar sesama kulaan di sekitar sini haja..amun handak beraruhan kah nyaman haja..semua info ada haja di sini...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...